Проект: Нов проект
Начало
Въвеждане основните параметри на проекта и климатичните данни за местоположението на конструкцията.
Данни за проекта
Наименование:
Вътрешен климат
Външен климат
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Съвети за работа

1. Въведете данните за вътрешния климат на конструкцията.

2.Изберете региона където ще е разположена конструкцията.